Výlet do Žakoviec

V rámci projektu Povedz jasné Nie sme v piatok 8. mája 2015 zorganizovali výlet s našimi mladými a dobrovoľníkmi. Navštívili sme Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. So sebou sme priniesli  dary z dobrovoľnej zbierky pre Žakovce. Neboli sme však iba darcami. Boli sme obdarovaní.  Nielen možnosťou zajazdiť si na koňoch, ale aj krásnymi chvíľami na Mariánskej hore v Levoči. S našimi zážitkami sa s vami radi podelíme cez nasledujúce fotografie.

Návšteva v Žakovciach, 2015