Vianočné obdobie

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.12
Vigília Narodenia
Pána
21:00
24:00 
na úmysel
na úmysel
22:00
Utorok
25.12 Narodenie Pána,
slávnosť
8:00
10:30
na úmysel
za farnosť
 10:30
Streda
26.12
Sv. Štefan
8:00
10:30 
ZBP pre Veroniku s rod.(60r.ž.)
ZBP pre Gabrielu s rod.(40 r.)
9:15  10:30
Štvrtok
27.12
Sv. Jána, apoštola
a evanjelistu, sviatok
18:00 + Mária, Juraj
Piatok
28.12
Sv. Neviniatok,
mučeníkov, sviatok
18:00 za ochranu života od počatia 17:00
Sobota
29.12
8:00
18:00
+ Jozef
ZBP Tomáš (60 r.ž.)
16:30
4.ADVENTNÁ NEDEĽA
30.12

Sv. rodiny Ježiša,
Márie a Jozefa
8:00
10:30
na úmysel
ZBP pre Petronelu a Jaroslava
8:30
  • Jasličková pobožnosť – HE III. 25.12.2012 o 14.30 hod
  • Jasličková pobožnosť – Lackovce 25.12.2012 o 13.30 hod
  • Pri všetkých sv. omšiach na Vigíliu a Narodenie Pána sa pri slovách „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny…“ POKĽAKNE.
  • V sakristii môžete nahlásiť záujem o prijatie koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov.
  • Kancelária FÚ bude v dňoch 17.12.2012 – 7.1.2013 zatvorená. Neodkladné záležitosti vybavíme po sv. omši.
  • Na budúcu nedeľu -Nedeľa „Sv. rodiny“ – v rámci sv. omší budete mať možnosť obnoviť si svoje manželské sľuby,– manželia ak sa dá, nech stoja vedľa seba.