Vianočná oktáva

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
31.12
15:00 Na úmysel 15:00
Utorok
1.1
Panny Márie Bohorodičky 
8:00
10:30 
Na úmysel
Na úmysel
9:15
Streda
2.1
Sv. Bazila a Gregora
18:00 Za uzdravenie duše i tela
pre Jozefa a Annu
16:30
Štvrtok
3.1
Najsv. mena Ježiš
18:00 +Michal, Mária, Ferdinand,
Andrej
Piatok
4.1
18:00 +Anna, Ján
Sobota
5.1
8:00
18:00
+Mária – výročná
Ružencové bratstvo
16:30
4.ADVENTNÁ NEDEĽA
6.1
Zjavenie Pána 
8:00
10:30
Na úmysel
ZBP pre Zuzanu – 30 r.ž.
9:15
  • Popoludní o 17.00 hod vás pozývame na Vianočný koncert Kandráčovcov.
  • Pozývame mladých prežiť Silvester v našom FaPC.
  • Nový rok 2013 môžete privítať aj pri adorácii od 23.30 hod. v našom farskom kostole.
  • Požehnanie domov a bytov: rodiny, ktoré máte záujem o požehnanie bytov a domov, zapíšte sa v sakristii kostola.
  • Požehnávať budeme v dňoch 6.1. a 13.1.2013. od 13.00 hod do 20.00 hod.