Veľkonočná sv. spoveď 2011

Sobota
16. 04.
Lackovce 08.30 – 9.30
Kvetná nedeľa
17. 04.
KM – Humenné III 14.30 – 17.30
Pondelok
18. 04.
Spoveď chorých
KM – Humenné III
Od 10.00

Utorok
19. 04.

KM – Humenné III 16.00 – 17.30

„K tomu, aby sme mohli prijať sv. zmierenia sú potrebné tri veci:
1. Viera, ktorá nám ukáže Boha  prítomného v kňazovi.
2. Nádej, že nám Boh dá milosť odpustenia.
3. Láska, ktorá nám umožní Boha milovať a dá nám v srdci pocítiť bolesť z toho, že sme Boha hriechom urazili.“
Sv. Ján Mária Vianney