Veľkonočná oktáva

[TABLE=3]

  • V pondelok sme dali sv.omše inak ako obvykle – HE III. – 8.00 a 9.30, Lackovce 8.00, Klub – 9.15
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásu veľkonočných obradov v našej farnosti
  • Mladí, ktorí sa nahlásili na ADSM, ktoré budú už v túto sobotu, 6.4 2013 v Prešove, prinesú poplatok  5  eur  na  dopravu  a akciu  a  bližšie  informácie  o odchode  dostanú  u pána  diakona v stredu po sv. omši.
  • Vyšlo nové číslo Trojky