Tamarka Fiľová – Moje prvé sv. prijímanie

Všetko sa to začalo prípravou na veľkú skúšku. Celý rok som  s radosťou chodila na našu faru na stretnutia s katechétkou Gabikou a ďalšími deťmi, každý druhý piatok. Vždy som sa tešila, stále sme sa niečo nové naučili, či zaspievali, zahrali nejakú hru. Snažila som sa vždy čo najviac z toho naučiť, zapamätať si. Pomaly sa blížil deň sv. spovede. Mamka a ocko ma doma skúšali, aby som nič nezabudla. Deň pred sv. spoveďou som si písala hriechy na papier, večer som sa pomodlila a prosila Pána Ježiša, aby prvé sv. prijímanie vyšlo bez chýb.

Ráno, v deň mojej prvej sv. spovede ma moja sestrička vyskúšala a išli sme spolu do kostola. Na mojej prvej spovedi mi dal kňaz papierik s Ježiškom/deväť prvých piatkov/, odložila som si ho do knižky, aby sa mi nestratil. Potom som sa pomodlila modlitbu, ktorú mi dal kňaz a išli sme domov. Na ďalší deň som sa tešila rovnako ako na Vianoce. Najviac som sa tešila, že prijmem Ježiška do svojho srdiečka.

A tak sa aj stalo. V tej chvíli som bola najšťastnejšia na svete. Túto veľkú radosť sme išli osláviť do Bowlingu, kde som mala skoro celú rodinu. Tešila som sa zo všetkých darčekov, ktoré som dostala. Bolo mi príjemné byť s rodinou pokope a s Ježiškom v srdiečku. Moje prvé sv. prijímanie bolo perfektné. Dokonca aj počasie nám vyšlo.

Je to môj najlepší a najväčší zážitok.

 

Tamarka Fiľová, 3.A
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné