Prvopiatková spoveď

 

Sviatosť zmierenia

28.11-2.12.2016

 

 

Farský kostol         sv. košických mučeníkov

Pondelok       17:00 – 18:00
Utorok 10:30 – 12:00
Streda 17:00-18:00
Štvrtok 17:00-18:00
Piatok 6.30 – 7.15
Lackovce utorok 16.00 – 17.00
Kaplnka Streda 16.00 – 17.00
Spovedanie chorých – štvrtok 1.12.2016