Sv.Mikuláš na Trojke

Aj náš farský kostol navštívil Mikuláš, ktorý obdaroval deti sladkými balíčkami a všetkých malých i veľkých svojou prítomnosťou.