Rada KBS pre rodinu spustila súťaž o zájazd do Milána

Článok je prebraný z www.tkkbs.sk

Bratislava, 28. februára (TKKBS) – Pútnický zájazd na VII. Svetové stretnutie rodín v Miláne, ktoré sa uskutoční na prelome mája a júna, je hlavnou cenou internetovej súťaže, ktorú vyhlásila Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu. Jej cieľom je priblížiť rodinám význam takýchto svetových stretnutí rodín, povzbudiť ich k duchovnej príprave a k účasti na najbližšom, ktoré sa uskutoční na tému Rodina: práca a sviatok.

Do súťaže sa môžu zapojiť rodiny (manželia, rodičia, deti, starí rodičia) len cez registračný formulár na internetovej stránke www.rodina.kbs.sk. Rada KBS pre rodinu na nej zverejní postupne počas piatich týždňov päť otázok, na ktoré bude potrebné správne odpovedať. Prvú otázku zverejnila už dnes. Do pondelka 5. marca je potrebné odpovedať na otázku: „Kto bol iniciátorom svetových stretnutí rodín? V ktorom roku a na akú tému sa uskutočnilo 1. svetové stretnutie rodín?“

Získať výhry možno každý týždeň. Prvou možnosťou je získať výhru za otázku, ktorá sa objaví na stránke Rady KBS pre rodinu každý týždeň. Správna odpoveď a meno výhercu bude zverejnené vždy o týždeň neskôr. Vyhrať je možné napríklad hudobné CD, knihu Rok s Dobromilkou a Svetlúšikom, filmové DVD, ročné predplatné Katolíckych novín, tričká s logom pre členov rodiny. Do žrebovania o hlavnú cenu, ktorou je zájazd do Milána, však budú zaradení iba tí, ktorí správne odpovedia na všetky otázky.

Mediálnymi partnermi súťaže sú Katolícke noviny, TK KBS, Rádio LUMEN, televízia TV LUX, portál Výveska.sk a Slovo – gréckokatolícky dvojtýždenník. Partnermi súťaže sú Katolícke noviny, CK Awertour, Fórum kresťanských inštitúcií a LUX communication. Súťaž je sprievodnou akciou v rámci prípravy na VII. Svetové stretnutie rodín v Miláne. O ňom je možné získať viac informácii na stránke Rady KBS pre rodinu.

TK KBS informovala Viera Václavová