Púť k „Obrázku na Hubkovej“

V sobotu 26. októbra sme sa po rannej sv. omši vybrali sa na Hubkovu k „Obrázku“. Naši kňazi a animátori, spolu s O.Z Podaj ruku si pre nás pripravili dopoludnie, ktoré malo duchovno – rekreačný charakter. Po milej prechádzke jesennou prírodou sme sa najprv pomodlili pri „Obrázku“ desiatok sv. ruženca a Korunku Božieho Milosrdenstva. Následne boli pripravené rôzne súťaže a hry našimi animátormi pre všetky decká. Kým deti súťažili, dospelí sa nevedeli dočkať chutného guláša, ktorý už od skorých ranných hodín pre nás pripravili kurátori a ľudia z O.Z Podaj ruku. Chvíle strávené v Božej prírode a v priateľskom duchu vám sprostredkovávame cez zopár fotografií a už dnes sa na vás tešíme o rok na Hubkovej pri „Obrázku“.