Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej

V sobotu 9. novembra 2019  veriaci všetkých troch rímskokatolíckych farností v Humennom putovali spolu so svojimi farármi do Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej. Po privítaní sa im ako prvý prihovoril vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej otec Tomáš Tupta. Ten našim veriacim predstavil život a okolnosti smrti našej blahoslavenej. Okrem iného zdôraznil dobré a úctivé rodinné vzťahy, spoločnú modlitbu a sviatostný život v rodine Kolesárových. Aj vďaka tomuto základu, Anka dospela ku kvetu mučeníctva.

Nasledovala prehliadka Domčeka a presun do kostola vo Vysokej nad Uhom, kde sme sa spoločne pomodlili svätý ruženec a zúčastnili svätej omše, ktorú pre nás slúžil novokňaz  Rastislav Gὃnci. Po svätej omši sme mali možnosť uctiť si relikvie blahoslavenej.

Pokračovali sme potom návštevou hrobu blahoslevenej Anky a zastavili sme sa aj v kostole svätého Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom, kde sme pri krstnom prameni kde bola pokrstená naša Anka obnovili si krstné sľuby a pomodlili sa v Hodine milosrdenstva Korunku Božieho milosrdenstva.

Domov sme si odnášali nielen krásne zážitky, obrázky, či Ankin prsteň, ktorý je symbolom túžby po vnútornej krásy a čistých vzťahoch. Ale aj túžbu, vrátiť sa opäť na toto milostivé miesto.

Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej, 2019