Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V nedeľu 21. mája 2017 sme slávili v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Nech tieto fotografie nie sú len pripomienkou krásneho dňa, ale aj povzbudením pre naše horlivé prijímanie Eucharistického Krista. Veď vieme, že sv. prijímanie prijímame nie za odmenu, lež na posilu.
Foto: Peter Filakovský