Program obnovy na web

Program duchovnej obnovy s p. Jamesom Mariakumarom a s Mary Pereira v dňoch 5.-10.6.2017 v Humennom

Pondelok

 1. 9:00 – 10:15 Rozdiel medzi pohanskými a kresťanskými postojmi
 2. 10:30 – 12:00 Emocionálne zranenia a sebaprijatia
 3. 15:00 – 16:30 Odpúšťajúca láska – brána pre Božie požehnanie
 4. 16:45 – 17:30 potreba vnútorného uzdravenia

Adorácia : Uzdravenie zranení z prenatálneho obdobia a detstva

Utorok

 1. 9:00 – 10:15 Hriech proti 1. prikázaniu
 2. 10:30 – 12:00 Hriech proti 1. prikázaniu – New age
 3. 15:00 – 16:30 Modloslužba vlastnému ja
 4. 16:45 – 17:30 Pozvanie k svätosti tela, ducha a duše

Adorácia: Modlitba oslobodenia z hriechov modloslužby a okultu

Streda

 1. 9:00 – 10:15 Manželstvo podľa Božieho plánu
 2. 10:30 – 12:00 Rodina podľa Božieho plánu
 3. 15:00 – 16:30 Výchova detí v Božom pláne
 4. 16:45 – 17:30 Potreba sviatosti zmierenia

Adorácia : Modlitba uzdravenia z hriechov žiadostivosti

Štvrtok

 1. 9:00 – 10:15 Dôležitosť božieho slova
 2. 10:30 – 12:00 Boh je verný svojim prisľúbeniam
 3. 15:00 – 16:30 Dôvera v Boha alebo úzkosť
 4. 16:45 – 17:30 Utrpenie a nasledovanie Krista

Adorácia: Prijímanie zaslúženého a nezaslúženého trpenia

Piatok

 1. 9:00 – 10:15 Duchovné zbrane – rozoznávanie taktiky Zlého
 2. 10:30 – 12:00 Naša obrana proti útokom Zlého
 3. 15:00 – 16:30 rast v Kristovi – Lectio Divina a sviatostný život
 4. 16:45 – 17:30 Život v Duchu

Adorácia : Modlitba za iných, modlitba za vyliatie Ducha svätého, modlitba za uzdravenie rôznych častí tela

Na osobné rozhovory sa bude dať zapísať v priebehu obnovy v miestnosti matky s deťmi. Rozhovory budú prebiehať v FaPC podľa rozpisu. Dĺžku času určuje páter Mariakumar.