PRÍHOVOR RIADITEĽKY CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLY V HUMENNOM PRI PRÍLEŽITOSTI ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI ŠKOLY

Drahí rodičia, milí mladí priatelia!

 Ako riaditeľka Cirkevnej spojenej školy v Humennom chcem v prvom rade vyjadriť veľkú vďaku za možnosť pozdraviť Vás a tiež vyjadriť svoje poďakovanie za Vašu doterajšiu priazeň.

Zároveň si s pokorou v srdci dovoľujem pozvať Vás všetkých na vzájomné spojenie sa v duchu radosti pri príležitosti odpustovej slávnosti našej školy a kaplnky, ktorú slávime podľa kalendára Všeobecnej Cirkvi práve 14. februára na sviatok sv. Cyrila a Metoda, hoci privilégiom Slovenska je sláviť príchod našich vierozvestov 5. júla v čase školských prázdnin. K týmto svätcom prechovávame my Slováci i ostatné slovanské národy hlbokú úctu po celé stáročia.

Spája nás spoločné kultúrne dedičstvo.

Keď sa veľkomoravské knieža Rastislav svojho času obrátil so žiadosťou o vyslanie slovanských vierozvestcov na Veľkú Moravu na byzantského cisára Michala III., začala sa písať nová kapitola našich dejín. Počiatkom nevídanej misie bola prosba Rastislava adresovaná Michalovi: „Náš ľud odmietol pohanstvo a pridŕža sa kresťanského zákona – nemáme však učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru.“

Naša cirkevná škola pamätá na skutky misionárov – sv. Cyrila a Metoda. Preto sa zo všetkých síl snažíme byť pokračovateľmi v ich misijnom diele. Nadväzujeme tým, že sa hrdo hlásime k ich odkazu. Rozvíjame cirkevné spoločenstvo tak, že z neho mladí ľudia odchádzajú posilnení na duchu, bohatí na vedomosti a pripravení na službu spoločnosti. Veríme, že týmto naša škola bude aj naďalej rásť a stane sa čoraz príťažlivejšou pre širokú verejnosť.

Dovoľte mi, byť v tejto chvíli trochu osobná.

Pred istým časom som sa zúčastnila na krstnej slávnosti v našej rodine. V obradnej reči kňaza ma výrazne oslovila myšlienka, keď sa dieťaťu prihovoril slovami: „Adam, Svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou.“

V  tomto duchu  sa  chcem prihovoriť  Vám – našim budúcim žiakom: „Milé dieťa, ak sa chceš stať úspešným človekom, naša škola Ťa prijme s veľkou radosťou. Príď sa učiť a vzdelávať k nám!“

Na všetkých našich žiakov čaká svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, hľadanie miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez poznanie krásy materinského jazyka i štúdium biblických príbehov. Vyučovanie cudzích jazykov formou aktivizujúcich metód a konverzácie, aktivity spojené so spomienkami na našich predkov a na zvyky nášho regiónu, rôznorodé ročníkové projekty plné farebnosti a originality umocňujú osobitosť našej školy.

Drahí naši sympatizanti!

Prosíme Vás, podporte nás silou svojej modlitby za našu školu, aby naša cirkevná škola, ako jediná svojho druhu v meste, mohla svoju misiu a predsavzatia napĺňať. Všetkým Vám z úprimného srdca ďakujem.

                                                                                                                                           Marianna HARVANOVÁ
riaditeľka CSŠ