Prerábka filiálneho kostola v Lackovciach

V pondelok 10. augusta 2015 sme začali poslednú etapu prác v interiéri filiálneho kostola v Lackovciach. Do konsekrácie, ktorá je naplánovaná na 3.10.2015 už nie je veľa času, napriek tomu sme v pondelok začali s poslednou, najväčšou etapou prác.

Postupne nás čaká obnova priestorov na chóre kostola, výroba a montáž zábradlia a nových lavíc na chór, maľovanie, výmena dlažby v presbytériu, ozvučenie a montáž nového digitálneho organu a založenie a obnovenie bohostánku. Prosíme o modlitby za robotníkov a firmy  podieľajúcich sa na plánovaných prácach a ak máte pre nás otvorené srdce a možnosť aj o finančnú podporu. Svoj príspevok môžete poslať na účet filiálneho kostola: 0460339945/0900

Prerábka filiálneho kostola v Lackovciach, 2015