Práca s miništrantmi

Byť miništrantom je občas možno lukratívna služba (som na očiach, cez veľké sviatky mám miesto na sedenie), na druhej strane vyžaduje obetavosť a zodpovednosť (otáčania misála či skoré ranné vstávanie nie sú vôbec jednoduché J).

Už niekoľko rokov sa snažíme s chlapcami pravidelne stretávať na „miništrantských stretkách“, zväčša v sobotu dopoludnia 1-2 krát do mesiaca. Najobľúbenejšie sú „miništrantské dopoludnia“, kedy po rannej omši nasledujú raňajky na fare, spoločná téma a šport, zväčša hokejbal.

No aj napriek tejto systematickej práci s chalanmi, počas týždňa ich bolo v kostole vidieť sporadicky. V nedele a piatky večer ich bolo pri oltári síce mnoho, ale počas ostatných dní často miništrovali mimoriadny rozdávatelia Eucharistie či kňaz ostal pri oltári sám.

Aj preto sme sa rozhodli počas jesene 2018 zaviesť motivačné „miništrantské bodovanie“. Chlapci za miništrovanie na sv. omši dostávajú body: nedeľná sv. omša 1 bod, večerná omša počas týždňa 2 body a 3 body za rannú omšu počas týždňa. Na záver každého mesiaca sa body spočítajú, najšikovnejší sú odmenení.

Prvými výhercami, a teda v mesiaci október 2018, boli u mladších miništrantov: Peter Taňkoš, Pavol Hanzal, Peter Hanzal a Oliver Polivka. U starších predné priečky obsadili: Kristián Dančo, Ján Kovalčin, Adrián Polivka a Adrián Belcák. Ako odmenu si chlapci vybrali spoločný čas v Palacinkárni.

Tento výsledok niektorých zdravo „vyhecoval“ a tak sa nám poradie na špičke v novembri zmenilo. U mladších chalanov suverénne vyhrali Filip a Dávid Kuľhovci. U starších svoje prvenstvo obhájili Ján Kovalčin a Kristián Dančo. Odmenou nám bolo spoločné súťaženie v bowlingu.

V decembri bola pred nami veľká výzva s názvom „roráty“ a výhercami sa stali u mladších: Pavol Hanzal, Peter Hanzal, Dávid Kuľha a Filip Kuľha. Starší chlapci: Ján Kovalčin, Daniel Dráb, Markus Volovský a Adrián Belcák. Tento krát nás zlákal výlet na Michaloviec na Laser game.

V januári sme pokračovali a „na vrchole“ sa umiestnili (už tradične) Filip a Dávid Kuľhovci, Pavol a  Peter Hanzalovci. U starších došlo k miernej obmene a tak k „stáliciam“ Kristián Dančo a Ján Kovalčin pribudli Filip Liptovský a Adrián Polivka.

Zároveň pozývame ďalších chalanov, ktorý premýšľajú o miništrovaní, aby nabrali odvahu a oslovili našich kňazov alebo prišli do sakristie pred ktoroukoľvek omšou. Nejaké oblečenie vám určite nájdeme a ostatní miništranti vás medzi sebou radi privítajú.

Zdá sa, že od jesene je tým miništrantov pri oltári predsa len viac. Veríme, že možno aj vďaka tejto motivácii prehĺbia svoj vzťah s Bohom a taktiež medzi sebou, počas rôznych spoločných aktivít aj mimo kostola. Dúfame, že odhodlanie našim chlapcom vydrží ešte dlho – nie len pre bodovanie, ale hlavne službu Bohu počas celého života.

kaplán Marián