Poriadok bohoslužieb vo Veľkom týždni (18. – 24.4.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok Veľkého týždňa
18.4.

18:00 + Ján, Dušan
Utorok Veľkého týždňa
19.4.
18:00
ZBP Andrej a Mária


Streda Veľkého týždňa
20.4
18:00 1. + Ján – výročná
2. ZBP Terézia


Zelený Štvrtok
21.4.
18:00 + Mária, Ján, Mária

18:00

Veľký Piatok
22.4.
14:00

15:00

Krížová cesta

oij

10:00
Krížová cesta

17:00

Biela Sobota
23.4.
15:30

20:00

Požehnanie Veľk. jedál

+ Ján

14:30
Požehnanie Veľk. jedál
14:30
Požehnanie Veľk. jedál

20:00

NEDEĽA ZMŔTVYCHVSTANIA JEŽIŠA KRISTA
24.4.

7:30m

8:00

10:30

Požehnanie Veľk. jedál

ZBP Radoslav s rod.

ZBP Paula

10:30

Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti:
HE – KM  17.04. nedeľa od 14.30, 18.00 sv. omša
19.04. utorok 16.00 – 17.30, 18.00 sv. omša

Spoveď chorých v našej farnosti: Koš. muč., Lackovce:  Pondelok: od 9.00.

Zelený štvrtok: Katedrála sv. Alžbety Košice – 09.30 omša svätenia olejov. O. arcibiskup pozýva všetkých kňazov aj veriacich.

Veľký piatok: je dňom prísneho pôstu: zdržiavame sa mäsitého pokrmu a jeme len trikrát cez deň, len raz dosýta.

Po obradoch Veľkého piatku bude adorácia pri Božom hrobe večer do 20.00 hod, Biela sobota od 9.00 – 19.30.

V sakristii sa nahláste mužovia a otcovia so svojimi synmi na stráž pri Božom hrobe.

Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si sviece.

V piatok sa začneme modliť Novénu k Božiemu milosrdenstvu pred nedeľou Božieho milosrdenstva.

Slávenie Nedele Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove. Celodenný duchovný program od 08.00. Záujemcovia nahláste sa u p. Zlatice Gavaľovej.

Na Kvetnú nedeľu po sv. omšiach bude pred kostolom burza toho, čo deti vytvorili v sobotu. Výťažok pôjde na podporu projektu „Tehlička pre Afriku“

Požehnanie Veľkonočných jedál:
Koš. Muč
.:   sobota: 15.30 hod. nedeľa 7.30 hod
Lackovce
:    sobota: 14.30 hod
Klub dôch
.: sobota: 14.30 hod

P. dekan pozýva na Veľký piatok na celomestskú Krížovú cestu o 09.30 hod. a na Veľkonočnú nedeľu o 14.00 na sprievod so Zmŕtvychvstalým Kristom.

07.mája 2011 v Košiciach bude Arcidiecézne stretnutie mládeže. Začiatok 09.00 hod.

07.mája 2011 – Arcidiecézna Fatimská sobota v Obišovciach. Začiatok o 09.00 hod.