Poriadok bohoslužieb na 7. cezročný týždeň (21. – 27.2.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 21.1.
Féria
18:00 + Jozef, František, Andrej, Angela, Žofia
Utorok 22.2.
Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
14:00

18:00

Dekanátne večeradlo so sv. omšou

+ Michal

17:30

Streda 23.2.
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 + Helena
16:30


Štvrtok 24.2.
Féria
18:00 ZBP Štefan


Piatok 25.2.
Féria
18:00
+ Rudolf

17:30

Sobota 26.2.
Féria
8:00

18:00

ZBP Anna a Eva s rod.

+ Elemír, Katarína, Juraj, Eva

16:30
Nedeľa 27.2.
8. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

ZBP Viera s rod.

ZBP Ambróz – 50 r.ž. a Anna -50 r.ž.

9:15
    • V utorok po sv. omši bude stretnutie animátorov birmovancov.
    • V piatok po sv. omši pre deti bude stretnutie všetkých birmovancov. Birmovanci nech sú aj na sv. omši.
    • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past. centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
    • Chceme Vás poprosiť o 2% z Vašich daní pre naše Občianske Združenie Podaj ruku. Tlačivá sú pri vchode do kostola.
    • V sobotu 26.02. bude v PC ešte jeden karneval s témou „Nebo na zemi“ – alebo Karneval svätých, účastníci karnevalu majú stvárňovať niektorého z členov oslávenej cirkvi, čiže svätého. ( budeme veľmi radi, keď im s kostýmom pomôžu starší, rodičia, no hlavne starí rodičia, ktorí majú o svätcoch viac informácií, či už zo životopisov svätých, z kalendárov, ale aj z internetu). Ak by sa chceli zapojiť ako účastníci aj rodičia, bude to vítané napr. Sv. rodina. Bolo by dobré, keby deti o svätcovi, ktorého stvárňujú aj čo to vedeli, aspoň kedy žil, kde, a v čom spočívala jeho svätosť. V rámci karnevalu chystáme pre deti zaujímavé súťaže s evanjeliovou tematikou. Začiatok plánujeme na 14.00 hod.