Poriadok bohoslužieb na 4. cezročný týždeň (31.1. – 6.2.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 31.1.
Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
18:00 ZBP Gizela
Utorok 1.2.
Féria
18:00
+ Paulína, Štefan

17:30

Streda 2.2.
Obetovanie Pána, sviatok
7:00

18:00

ZBP Tomáš

ZBP Jarka s rod.


16:30

17:30

Štvrtok 3.2.
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 + Anna, Ján, Milan

Piatok 4.2.
Féria
7:00

18:00

ZBP Tomáš

+ Helena – výročná

17:30

Sobota 5.2.
Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
8:00

18:00

Ružencové bratstvo

ZBP Bernardína

16:30
Nedeľa 6.2.
5. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

+ Peter a Mária

ZBP Emma a jej rodina

9:15
    • Otcovia Saleziáni pozývajú: 30.01. 2011 o 15.00 do Mestského kultúrneho strediska na DON BOSCO SHOW z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca; 31.01.2011 od 09.00 – 11.00 na Karneval na ľade na zimný štadión.
    • Farský Karneval v CVČ bude 05.02.2011 o 13.00, vstup pre deti len v maskách, vstupné 0,50€.
    • V stredu na Obetovanie Pána pri sv.omšiach budeme požehnávať sviece-hromničky.
    • Vo štvrtok pri sv. omši budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdiel.
    • Na výveske sú ponuky pútí do Ríma na blahorečenie božieho služobníka Jána Pavla II. a do AMALFI v Taliansku, pútnického miesta, kde sú uložené relikvie sv.Ondreja v septembri t.r.