Poriadok bohoslužieb na 34. cezročný týždeň (22. – 28.11.2010)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 22.11.
Sv. Cecílie,
panny a mučenice,
spomienka
18:30 + Ján, Michal
Utorok 23.11.
Féria
7:00
14:00

+Ján – výročná
Dekanátne večeradlo
so sv. omšou z príležitosti 4. výročia zasvätenia našej farnosti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
17:30
Streda 24.11.
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., mučeníkov, spomienka
18:30 ZBP Mária 16:30
Štvrtok 25.11.
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka
18:30


ZBP Mária – 70 r.ž.

Adorácia do 19:45

17:30
Piatok 26.11.
Féria
17:30
ZBP Jozef – 60 r.ž.
Sobota 27.11.
Féria
8:00
18:30
+ Gabriel – pohrebná
Za obrátenie Milana
16:30
Nedeľa 28.11.
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8:00
10:30
Na úmysel
ZBP Jozef s rod.
9:15
  • V prvú adventnú nedeľu 28.11.2010 navštívi našu farnosť Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. O 10.30 bude sláviť sv. omšu vo farskom kostole sv. košických mučeníkov, v rámci ktorej požehná Novú Farskú budovu a Pastoračné centrum.
  • Bohuznámi daroval na FaPC 100€. Úprimne Pán Boh zaplať a požehnaj.
  • V sakristii si môžete zakúpiť Kalendár nášho humenského dekanátu na rok 2011. Sú tam fotografie kostolov nášho dekanátu spolu s kontaktmi jednotlivých farností. Vrelo odporúčame. Cena 2€.
  • Od 26.11.2010 – 28.11.2010 sa budú konať Duchovné cvičenia formou večeradla pre dekanáty Humenné a Snina. Info na výveske.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Na www.david-hra.sk sa môžete oboznámiť s novou biblickou počítačovou hrou pre deti a mládež.