Poriadok bohoslužieb na 32. cezročný týždeň (8.-14.11.2010)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 8.11.
Féria
18:30 + Michal, Anna
Utorok 9.11.
Výročie posviacky
Lateránskej baziliky,
sviatok
7:00 +František, Václav, Jozef, Jozefína 17:30

Streda 10.11.
Sv. Leva Veľkého, pápeža
a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:30 ZBP Slavomír, Alena 16:30
Štvrtok 11.11.
Sv. Martina z Tours,
biskupa, spomienka
18:30 + Mária, Juraj, Anna, Ján
Piatok 12.11.
Sv. Jozafáta, biskupa
a mučeníka, spomienka
17:30
ZBP Miloš s rod. 17:30
Sobota 13.11.
Féria
8:00
18:30
+ Ladislav, Helena, Štefan, Bernardína
ZBP Emília s rod.
16:30
Nedeľa 14.11.
31. cezročná nedeľa
8:00
10:30
+Mária
ZBP Martina – 35 r.ž.
9:15
  • Dnes popoludní o 14:30 bude výmena ružencových tajomstieva modlitba sv. ruženca a o 15:00 bude Eucharistická pobožnosť.
  • Z projektu sviečka za „Nenarodené deti“ sa vyzbieralo 103 €. Úprimné Pán Boh zaplať za podporu tohto projektu ako aj za modlitbu na tento úmysel.
  • V prvú adventnú nedeľu 28.11.2010 navštívi našu farnosť o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. O 10:30 bude sláviť sv. omšu vo farskom kostole sv. Košických mučeníkov, v rámci ktorej požehná novú Farskú budovu a Pastoračné centrum.
  • V sakristii si môžete zakúpiť 2. a 3. časť knihy KRÁĽOVNÁ Z TAMMIRU, ktorej autorom je náš p. kaplán Vladimír Štefanič. Cena 9,90 €.
  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím „KRTKOVČATÁ“ v Humennom pozývajú na XIII. ročník medzinárodného benefičného koncertu „SME INÍ, NIE HORŠÍ“ 14.11.2010 o 15:00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Vstupné 2 €.
  • Na výveske je ponuka Pútnických zájazdov do Svätej zeme a Jordánska na budúci rok 2011.