Poriadok bohoslužieb na 3. pôstny týždeň (28.3. – 3.4.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 28.3.
Féria
18:00 + Jolana, Ondrej, Dušan
Utorok 29.3.
Féria
18:00
Na úmysel darcu

17:30

Streda 30.3.
Féria
18:00 ZBP Ján – 65 r.ž. 16:30


Štvrtok 31.3.
Féria
18:00 + Karol


Piatok 1.4.
Féria
7:00

18:00

ZBP Anna s rod.

+ Mária, Ján, Jozef

17:30

Sobota 2.4.
Féria
8:00

18:00

Za ružencové bratstvo

ZBP Emília s rod.

16:30
Nedeľa 3.4.
4. P
ôstna nedeľa
8:00

mm

10:30

1. ZBP Mária
2. ZBP Lucia – 30 r.ž.


1.
ZBP Andrej – 60 r.ž.
2. + Michal, Zuzana, Vasiľ

9:15
Humenné KM Sv. spoveď Pondelok 16.00 – 18.00
Utorok 16.00 – 18.00
Streda 16.00 – 18.00
Štvrtok 16.00 – 18.00
Piatok 07.30 – 08.30 16.00 – 18.00
Adorácia Štvrtok 18.30 – 21.00
Piatok 07.30 – 18.00
Lackovce Sv. spoveď Utorok 10.00 – 11.00 16.30 – 17.30
Adorácia Piatok 15.00 – 17.30
    • Otcovia Saleziáni pozývajú chlapcov na Humenskú Saleziánsku Futbalovú ligu. Info na výveske, možnosť prihlásiť sa je do 31.03.2011