Poriadok bohoslužieb na 2.pôstny týždeň (21. – 27.3.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 21.3.
Féria
18:00 ZBP Alžbeta – 80 r.ž. s rod.
Utorok 22.3.
Féria
14:00

18:00

Dekanátne večeradlo

+ Andrej


Streda 23.3.
Féria
18:00 ZBP Gabriel


Štvrtok 24.3.
Féria
18:00 + Gabriel


Piatok 25.3.
Zvestovanie Pána
slávnosť
7:00

16:00

18:00

Za ochranu života od počatia

+ Ján

ZBP Jozef – 60 r.ž.

17:30
+ Jozef

Sobota 26.3.
Féria
8:00

18:00

Za pokoj, zdravie a Bož. požehnanie pre rod. Terézie

ZBP Jozef s rod.

16:30
+ Ladislav a Jozef

Nedeľa 27.3.
3. P
ôstna nedeľa
8:00

mm

10:30

1. ZBP Mária
2. ZBP Lucia – 30 r.ž.


1.
ZBP Andrej – 60 r.ž.
2. + Michal, Zuzana, Vasiľ

9:15
+ Ján
  • Charita vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc Japonsku
   TK KBS: Na pomoc zemetrasením postihnutému Japonsku vyhlásila Slovenská katolícka charita (SKCH) verejnú zbierku. Jej výnos plánuje zaslať svojej partnerskej organizácii Caritas Japonsko.
   Následky ničivého zemetrasenia v Japonsku sú hrozivé, takmer 10 metrové tsunami na severovýchodnom pobreží zmietlo úplne niekoľko miest a obcí, počet obetí neustále vzrastá. Slovenská katolícka charita obdržala list od prezidenta Caritas Japonsko biskupa Isao Kikuchiho SVD, ktorý uviedol: „Zo všetkých kontinentov sme dostali množstvo emailov, v ktorých nás ľudia uisťujú o svojich modlitbách a prejavujú spolupatričnosť. Sme za to veľmi vďační a vieme, že humanitárna pomoc a solidarita sú v tejto ťažkej situácii potrebné.“
   Caritas Japonsko vytvorila záchranný tím, ktorý by mal koordinovať humanitárne aktivity. Keďže v momentálnej situácii poskytuje krízovú pomoc armáda, Caritas sa chce sústrediť viac na fázu obnovy. „Napriek tomu, že Japonsko patrí medzi najbohatšie a najvplyvnejšie krajiny sveta, nemôžeme ostať ľahostajní, pretože táto katastrofa spôsobila okrem obrovských materiálnych škôd najmä citové ujmy pre ľudí, ktorí stratili okrem svojho domova aj svojich najbližších“, uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.
   Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu je možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 176. Názov účtu je Slovenská katolícka charita.
  • 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Tohtoročným mottom je: „Život je krásny. Chráňme ho od počatia.“ Optimistickým posolstvom chceme osloviť najmä mladých ľudí a mladých rodičov k úcte k človeku od počatia, prípadne k prijatiu dieťaťa v ťažkej situácii. www.forumzivota.sk, www.25marec.sk, www.zachranmezivoty.sk, www.alexisporadna.sk
  • Krížová cesta za Počaté a nenarodené deti bude v našom kostole v piatok o 17.30 hod.
  • Od kostola Všetkých sv. po sv.omši o 16.15 pôjde sprievod ku nemocnici v našom meste.
  • TROJKA – nové číslo