Poriadok bohoslužieb na 2. adventný týždeň (6. – 12.12.2010)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 6.12.
Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
18:30 + Mária, Ján
Utorok 7.12.
Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi,
spomienka
7:00
ZBP Andrej s rod.
17:30
Streda 8.12.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
,
slávnosť
7:00

16:00

18:30

ZBP Viktória

Na úmysel

ZBP pre Adrianu s rod.

16:30

17:30

Štvrtok 9.12.
Féria
18:30


ZBP Peter a Michal

Adorácia do 19:45


Piatok 10.12.
Féria
17:30
+ Anton, Andrej, Mária
a ich rodičia

Sobota 11.12.
Féria
8:00

18:30

+ Dušan – pohrebná

ZBP Jozef s rod.

16:30
Nedeľa 12.12.
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
8:00

10:30

ZBP Janka, Jana, Anna

ZBP Ambróz s rod.

9:15
  • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu budú zimné kántrové dni. Záväzný je len jeden deň. Ich obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • 11.12.2010 (sobota) budú v PC Adventné tvorivé dielne na ktoré srdečne pozývame všetky deti. Začiatok bude o 14:00 h. Tešíme sa na Vás. (Staršie deti si môžu doniesť nožnice.)
  • V sakristii si môžete zakúpiť Vianočné oblátky po 0,50 € a CD – Najkrajšie Vianočné koledy. Cena je 7 €.
  • Naďalej ponúkame zakúpenie nášho dekanátneho kalendára. Cena je 2 €.
  • Rádio Lumen ponúka projek Rádio Lumen spája Lumen rodiny v rámci ktorého ponúka rozhlasovú formáciu. Viac informácií na www.lumen.sk/lumenrodiny