Poriadok bohoslužieb na 1. adventný týždeň (29.11.-5.12.2010)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 29.11.
Féria
18:30 + Milan
Utorok 30.11.
Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
7:00
+ Andrej, Ondrej
17:30
Streda 1.12.
Féria
18:30 ZBP Jaroslav, Sára, Vanesa, Lenka 16:30

Štvrtok 2.12.
Féria
18:30


+ Magdaléna

Adorácia do 22:00

17:30
Piatok 3.12.
Sv. František Xaverský, spomienka
7:00

17:30

+ Mária

+ Andrej

Sobota 4.12.
Féria
8:00

18:30

Za ružencové bratstvo

+ Andrej

16:30
Nedeľa 5.12.
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8:00

10:30

ZBP Helena -60 r.ž.

ZBP Jozef s rod.

9:15
  • V sakristii si môžete zakúpiť Kalendár nášho humenského dekanátu na rok 2011. Sú tam fotografie kostolov nášho dekanátu spolu s kontaktmi jednotlivých farností. Vrelo odporúčame. Cena 2€.
  • Dnes je zbierka na Charitu. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  Humenné KM Sv. spoveď Pondelok 15.30 – 18.30
  Utorok 7.30 –  8.30
  Štvrtok 15.30 – 18.30
  Piatok 15.30 – 17.30
  Adorácia Štvrtok 19.30 – 22.00
  Piatok 9.00 – 17.30