30. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
28.10.
Sv. Šimon a Júda, apoštoli sviatok
18:00  + Dušan, Jolana, Andrej
Utorok
29.10

18:00
 + Anna, Ján 17:00
Streda
30.10

18:00 Za obrátenie – Pavol 16:30
Štvrtok
31.10

11:30
18:00 
Na úmysel
+ Ján, Justína, Miroslav, Helena
Piatok
1.11
Všetkých svätých, 
prikázaný sviatok
8:00
10:30
18:00 
Na úmysel
Na úmysel
Na úmysel
9:15
Sobota
2.11
Spomienka na všetkých
verných zosnulých
8:00
18:00

Ružencové bratstvo
+ Emília, Stanislav

 16:30 8:00
31. Nedeľa cez rok
3.11
8:00
10:30

ZBP Martina, Igor, Lukáš
Za farnosť

9:15

Prvopiatková spoveď:
[TABLE=4]

  • Vyšla nová TROJKA. Dozviete sa viac aj o „dušičkovej oktáve“ a možnosti získať odpustky.
  • Úmysly sv. omší na mesiac november a december bude vyberať pán farár vo štvrtok 31.10. cca. od 12.00- 12.30 hod. Úmysly na mesiac január budeme vyberať až koncom novembra!
  • Keďže v piatok je prikázaný sviatok, nebudeme spovedať a chorých navštívi pán kaplán vo štvrtok od 8.00 hod.
  • Stretnutie rodičov prvopirjimajúcich detí bude v utorok 5.11.2013 o 18.30 vo FaPC.
  • Zmena úradných hodín farskej kancelárie.