Poriadok bohoslužieb – 30. cezročný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.10
.
18:00 + Gabriel – výročná

Utorok
25.10.
18:00 + Margita 17:00
Streda
26.10.
18.00 pre birmovancov
Poďakovanie za 20 rokov manželstva a ZBP pre Annu a Juraja
16:30
Štvrtok
27.10
18:00 + Dušan 17:00
Piatok
28.10.
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
18:00 – detská sv. omša
+ Jozef, Ján, Anna

Sobota
29.10.
8:00

18:00
+ Ján-pohrebná
+ Magdaléna, František, Gizela, Marián
16:30
31. Cezročná NEDEĽA
30.10
8:00
10:30
ZBP pre Júliusa – 70 r.ž.
ZBP pre rod. Kurucová
09.15
 • Dnes je zbierka na Misie. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Dnes bude v priestoroch PC pripravený program pre deti. Začneme o 14.00 hod. v kostole modlitbou sv.ruženca, ktorý bude v cudzích jazykoch a potom sa presunieme do PC, kde budú pre deti pripravené aktivity. Program finančne zastrešuje občianske združenie Podaj ruku.
 • Spovedanie pred sviatkom Všetkých svätých:
  Lackovce: 27.10. štvrtok: 9.00-10.00 a 16.00-17.00hod.
  KM:  28.10. piatok: 16.00-18.00hod. a
  31.10. pondelok 10.00-11.30hod. a 16.00-18.00hod.
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok po svätej omši v PC.
 • Pozývame vás na mládežnícku omšu v stredu 26.10., na ktorej bude hosťom p.Marek Marcin.
  Téma: stretnutie mladých (Taize), ktoré bude tohto roku v Berlíne.
 • Katolícke kalendáre na rok 2012 si môžete zakúpiť v sakristii kostola.
 • V novom čísle Trojky nájdete informácie o vysluhovaní sviatosti krstu a pomazania nemocných v našej farnosti.
 • Prosíme všetkých čitateľov našej knižnice o vrátenie požičaných kníh z dôvodu inventarizácie. Knihy môžete vrátiť do sakristie.