Poriadok bohoslužieb: 29. cezročný týždeň

  Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 18.10

Sv. Lukáša, evanjelistu,
sviatok

18:30 + Margita    
Utorok 19.10

Féria

7:00 + Michal, Ján, Štefan, Irena   17.00–sv. ruženec
17:30

detská sv.omša
Streda 20.10

Féria

18:30 + Magdaléna 16:30  
Štvrtok 21.10

Féria

7:00 + Jozef – výročná    
Piatok 22.10

Féria

17:30 detská sv.omša

ZBP Miška

  8:00
Sobota 23.10

Féria

8:00

18:30

+ Ján
+ Michal, Štefan, Mária
16:30  
Nedeľa 24.10.

30. cezročná nedeľa

8:00

10:30

+ Anna

Za Bernardína – 70 r. ž.

  9:15
  • – Dnes je zbierka na MISIE. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • – Dnes popoludní pozývame všetky deti o 15.00 hod. do Pastoračného centra na MISIJNÉ POPOLUDNIE, plné súťaží, hier a zábavy v misijnom duchu.
  • – V sakristii máte možnosť si zakúpiť kalendár MISIA /2,5 €/ s fotografiami z tejto knihy.
  • – Cena knihy MISIA bola znížená na 59,25€. Tiež si ju môžete zakúpiť v sakristii a tým podporiť misijné dielo o.saleziánov.
  • – V pondelok po sv. omši budeme prijímať úmysly na sv. omše na mesiace November a December.
  • – V utorok o 14.00 bude Dekanátne večeradlo spojené so sv.omšou.
  • – Odchod pútnikov do MEDUGORJA bude v piatok 22.10 o 19.00 po detskej sv.omši
  • – V piatok pozývame deti do PC o 16.30 hod.
  • – Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past. centrum. Za Vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať.