28. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
14.10.
18:00  Za dar viery pre bohuznámu rodinu
Utorok
15.10
Sv. Terézia od Ježiša, panna
a učiteľka Cirkvi
18:00
 + Helena 17:00
Streda
16.10

18:00 + Juraj, Anna, Michal 16:30
Štvrtok
17.10
Sv. Ignác Antiochijský,
biskup 
a mučeník
18:00  + z rod. Pavlíkovej a Kaššaiovej
Piatok
18.10
Sv. Lukáš, evanjelista
18:00  + Helena, Pavol 17:00
Sobota
19.10

8:00
18:00

Na úmysel
+ Dušan

 16:30

8:00
10:30

ZBP Tibor, Lenka
ZBP Bernardína

9:15
  • Dnes môžete prispieť do pripravených pokladničiek na rekonštrukciu kostola v Ľubiši.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na Misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Vyšlo nové číslo Trojky, nech sa páči, zoberte si ho do svojej domácnosti.