Poriadok bohoslužieb – 28.cezročný týždeň

Farský kostol Klub

dôch.

Lackovce
Pondelok
10.10
.

18:00
ZBP Mária s rod. 

Utorok
11.10.

18:00
+ Ján, Helena 17:00
Streda
12.10.

18.00 ZBP Anna – 60 r.ž. 16:30

Štvrtok
13.10

18:00 + Vladimír

Piatok
14.10.
18:00 – detská sv. omša
+ Pavol, Mária
17:00
Sobota
15.10.
Sv. Terézia od Ježiša
8:00

18:00

+ Mária

+ Július, Veronika, Štefan

16:30
29. Cezročná NEDEĽA
16.10

 

8:00

10:30

Za farnosť

ZBP pre manž. Veľasových a syna Martina

09.15
  • V stredu 12.10. bude vo farskom kostole sv. omša pre birmovancov a mladých.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na FaPC. Vopred Pán Boh zaplať.
  • Tvorivé dielne v FaPC – sobota od 14:30 hod.

(FaPC – farské pastoračné centrum : )