Poriadok bohoslužieb – 24.cezročný týždeň

Farský kostol Klub

dôch.

Lackovce
Pondelok 12.9.

18:00
+ Pavol, Mária 

Utorok 13.9.
Sv. Jána Zlatoústeho
18.00
+Jozef, Mária, Jozef, Anna
Streda 14.9.
Povýšenie svätého kríža
18.00 + Ivan 16:30

17: 00

Štvrtok 15.9
Sedembolestnej Panny Márie
8:00
10:30
+ ZBP Jozef a Marta, 55 r.manž
ZBP Michal, 60 r.ž.
9:15

Piatok 16.9.
Sv.Kornélia a Cypriana
18.00 + Katarína, Alžbeta, Pavol
Sobota 17.9.
8:00

18:00

+ Mária, Teodor

+ Jozef, Anna, Jozef, Ján

16:30
20. Cezročná NEDEĽA
18.9.
 

8:00

10:30

ZBP bohuznáme

ZBP Jozef s rodinou

09.15

Na budúcu nedeľu je dobrovoľná zbierka na rádio Lumen. vopred Pán Boh zaplať

Pozývame vás na odpustovú slávnosť ku cti sv.kríža na humenskej kalvárii. Hlavnú omšu bude sláviť emeritný biskup Mons. Alojz Tkáč