Poriadok bohoslužieb: 25. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 20.9.
Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza
a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka
18:30 + Michal, Margita, Michal
Utorok 21.9
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,
sviatok
7:00 + Ján, Mária 17:30
detská sv. omša
Streda 22.9
féria
10:30 + Michal, Anna 16:30
Štvrtok 23.9
Sv. Pia z Pietrelčiny, spomienka
7:00 + Juraj, Alžbeta
Piatok 24.9
Féria
17:30 detská sv.omša
+ Ján, Júlia, Pavol, Mária
Sobota 25.9
féria
8:00
18:30
+ Ján, pohrebná
+ Július, Helena
16:30
Nedeľa 26.9.
26. cezročná nedeľa
8:00
10:30
+ Daniela
ZBP Marián s rod.
9:15
  • Dňa 21.9. sa bude konať Dekanátne Večeradlo.
  • Pozývame vás na celodiecéznu púť do Obišoviec 2.-3.októbra. Program na nástenke. Fatimskú sobotu na púti zabezpečuje dekanát HE
  • CVČ Jána Pavla II. v Prešove vyhlasuje výberové konanie na post riaditeľa. Bližšie informácie na výveske alebo na internetovej stránke www.rimkat.sk
  • ACM v Prešove pozýva mladých, ktorý majú záujem o službu animátora, do Animátorskej školy. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.
  • Púť do Medugorja: 21. – 28. 10. 2010. Program na výveske. Cena 150 €. V cene je zahrnuté: Cestovné + ubytovanie + poistenie.