Poriadok bohoslužieb: 11. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
14.6 Pondelok
Féria
18:30 Veronika, Július
15.6 Utorok
Féria
7:00 +Michal, Etela, Jozef
16.6 Streda
Féria
18:30 ZBP Pavol 70 r. ž 16:30
17.6 Štvrtok
Féria
7:00 +Juraj
18.6 Piatok
Féria
18:30 +Ladislav 17:30
19.6 Sobota
Féria
7:00
18:30
+Jozef, Rudolf, Štefan, Marta
+Jozef, Ema, Ján, Júlia
16:30 19:00
20.6 Nedela
12. cezročná nedeľa
8:00
10:30
ZBP Ján
Primičná sv. omša