Poďakovanie od bosých karmelitánov

Drahí bratia a sestry.

 Srdečne Vás všetkých pozdravujeme.

Aspoň týmto krátkym oznamom sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať za tak veľkú otvorenosť Vašich sŕdc a štedrosť milodarov, ktorými ste minulú nedeľu 5. februára odpovedali na prosbu o podporu výstavby nášho karmelitánskeho kláštora v Košiciach-Lorinčíku.

Celkovo ste na výstavbu kláštora prispeli úžasnou sumou: 2.464,53 €, čo je v prepočte na staré peniaze: 74.247,- Sk. Za všetky tieto milodary vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať!“

Okrem toho prichádzajú na náš účet peňažné poukazy, cez ktoré tak isto napomáhate zväčšovať prostriedky určené na výstavbu kláštora. Ďakujeme Vám aj za túto formu podpory.

Veľmi nás potešilo, že sa mnohí z Vás rozhodli prijať karmelitánsky škapuliar, dar Panny Márie, a tak aj cezeň ste vytvorili s nami duchovnú rodinu.

Ešte raz Vám za všetko ďakujeme. Ďakujeme aj Vašim duchovným otcom, a všetkých uisťujeme o našich modlitbách za Vás i Vaše rodiny.

 V modlitbách s Vami spojení,

bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka