Oslavy druhého výročia blahorečenia Anny Kolesárovej

Drahí kňazi, milí veriaci.

1.septembra 2018 sme boli účastní nádhernej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej na košickom štadióne. Čas rýchlo plynie a my sa blížime už k druhému výročiu.

Pozývame vás do Vysokej nad Uhomna „Ankinu oslavu“, ktorá sa uskutoční dňa 30. augusta 2020.

Program (na pódiu pri kostole):

  • 9:00 večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
  • 10:00 svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
  • 13:00 pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského.

Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.

Všetko dozrieva v čase. Ankin príbeh sa odohráva aj v príbehoch mnohých mladých ľudí, keď svoj život formujú hodnotami, pre ktoré blahoslavená Anka zomrela. Tešíme sa všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do jej rodiska – dedinky Vysoká nad Uhom neďaleko ukrajinskej hranice.

Oslavy blahorečenia Anny Kolesárovej chceme prežiť v atmosfére veľkej duchovnej rodiny, ktorá sa stretne, aby zažila krásu a bohatstvo medziľudských vzťahov. Chceme sa povzbudiť vo viere a láske, aby sme sa nedali unaviť hektickou dobou. Zastavme sa. Prestaňme sa míňať a stretnime sa v rodisku blahoslavenej Anky, aby sme vyjadrili vďačnosť Bohu a modlili sa k Anke, aby nám vyprosila milosti spolu s Nebeskou matkou Kráľovnou rodín.

Ankine posledné slová „Ježiš, Mária, Jozef“ nás volajú žiť z viery a budovať vzťahy so svätými. Nebo je pripravené pre nás, nebo nás čaká. Tešíme sa na spoločenstvo modlitby a stretnutie veľkej duchovnej rodiny. Nech príbeh Anny Kolesárovej prináša zmenu do našich životov.

Kňazi Farnosti Pavlovce nad Uhom s veriacimi a duchovní otcovia z Domčeka.