Odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Humennom

V dňoch 9. – 10. júla 2011 Vás pozývame na odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku Karmelskej Panny Márie vo farnosti Všetkých svätých.

Program v sobotu 09.07.:

17.00 hod. – Spovedanie pútnikov
17.15 hod. – Privítanie pútnikov
17.30 hod. – Spoločná modlitba sv. ruženca
18.00 hod. – Sv. omša pred chrámom (celebruje LittLic. Jozef Pira)
19.00 hod. – Sprievod s obrazom Karmelskej Panny Márie
19.30 hod. – Obrazový medailón sv. Terézie od Malého Ježiša

Program v nedeľu 10.07.:

07.30 hod. – Sv. omša vo farskom chráme
09.00 hod. – Spovedanie
09.30 hod. – Prijímanie nových členov do Škapuliara a obnova sľubov už prijatých členov
10.00 hod. – Modlitba sv. ruženca na farskom nádvorí
10.30 hod. – Slávnostná sv. omša (celebruje Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup)
– Príležitosť zakúpiť si škapuliar bude v sobotu od 17.00 hod. a v nedeľu od 09.00 hod.
– Kto má záujem o odslúženie sv. omše na neurčitý termín, je to možné náhlasiť v sakristii farského kostola.