Odpustová slávnosť – 2014 – fotogaléria

V nedeľu 7.9. sme slávili odpustovú slávnosť, ktorej predsedal Jozef kardinál Tomko. Pri tejto príležitosti požehnal aj novú krstiteľnicu, ktorá sa stala „darom“ pre farský kostol pri 10. výročí založenia farnosti Svätých košických mučeníkov.