Odpustová slávnosť

V nedeľu 8. septembra 2019 sme slávili odpustovú slávnosť ku cti svätých košických mučeníkov. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Ján Dolný, benediktínsky mních z kláštora v Sampore. V kázni nám dodával odvahu, aby sme aj my v tomto čase vedeli obhájiť si svoju vieru a hodnoty. Fotografie z odpustovej slávnosti nájdete tu:

Odpust 2019
« 1 z 2 »