Odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery – Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tieto podmienky:

  • svätá spoveď;
  • sväté prijímanie;
  • modlitba na úmysel Svätého Otca;
  • vylúčiť pripútanosť k hriechu (aj všednému).

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín od 1. Novembra do 8. Novembra a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, treba splniť aj ďalšie obvyklé podmienky:

  • svätá spoveď (jedna spoveď stačí na všetky odpustky)
  • Modlitba Pána – Otče náš, Vyznanie viery–Verím v Boha
  • sväté prijímanie;
  • modlitba na úmysel Svätého Otca;
  • vylúčiť pripútanosť k hriechu (aj všednému).