Noví kňazi vo farnosti

Ako už všetci určite viete, od 1.7.2022 pôsobia v našej farnosti noví kňazi. Do funkcie farára bol vymenovaný vdp.František Petro, ktorý ku nám prišiel z farnosti Nižný Hrušov a na miesto farského vikára – kaplána prišiel dp. Matúš Hatok, ktorý pôsobil vo farnosti Košice – juh.

Vdp.František Petro bol uvedený do úradu farára počas svätej omši, slávenej 3.7.2022 o 8:00 pomocným biskupom košickej arcidiecézy, Mons. Marekom Forgáčom, aj za účasti pána dekana vdp.Františka Mariňáka.

Duchovným otcom vyprosujeme veľa Božieho požehnania a darov Ducha svätého do ich pastoračnej činnosti a tešíme sa na spoločné kroky aj roky strávené na ceste do našej nebeskej vlasti.

V prílohe pripájam zopár obrazových zastavení z prvých svätých omší zo dňa 1.7.2022 ako aj svätej omše z nedele.

Noví kňazi
« z 2 »