Nedeľa so sv. Faustínou

Prvá pôstna nedeľa, 26.2.2023, sa v našej farnosti niesla na krídlach Božieho milosrdenstva. Do priestorov farského kostola bola slávnostne umiestnená relikvia svätej Faustíny Kowalskej, pre ktorú sme ako farnosť putovali do Krakova v decembri minulého roka.

Umiestneniu relikvie predchádzala 9 dňová duchovná príprava, počas ktorej sme sa pred svätými omšami modlili novénu k sv. sestre Faustíne.

Pred svätou omšou o 10:30, ktorú celebroval vdp. František Mariňák, dekan a farár z farnosti Všetkých svätých v Humennom, sa nám najskôr prihovorila sr. Pavla Stanovčáková, ISMM, krátkou prednáškou o živote sv.sr. Faustíny. Následne, na začiatku sv.omše, bola relikvia umiestnená na podstavec v ľavej časti kostola, kde zostane trvale vystavená k poklone.

Nedeľný program pokračoval o 14:00 modlitbou krížovej cesty so sv. sestrou Faustínou, adoráciou pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, spojenou s požehnaním, následne Korunkou Božieho milosrdenstva a nakoniec osobným uctením relikvie.

Na pripomienku milej slávnosti pripájame zopár obrazových zastavení:

Nedeľa so sv.Faustinou
« z 2 »