Krížová cesta na Veľký piatok z Lackoviec

Krížová cesta Lackovce, 2015