Krížová cesta birmovancov

Na 3. pôstnu nedeľu 28. februára 2016 sa vo farskom kostole konala krížová cesta, ktorú pod vedením animátorov Martina Kuľhu a Jána Vaceľa pripravilo štrnásť mladých birmovancov. Popoludňajšiu pobožnosť krížovej cesty za hojnej účasti veriacich sprevádzal spevom mládežnícky zbor pod vedením gitaristu Lukáša Jeňa.

Krížová cesta birmovancov, 2016