Kontakt

Farár: Jozef Kozák

Kaplán: Marián Jaklovský


Adresa:

Rímskokatolícka farnosť
sv. Košických mučeníkov, Humenné
Dargovských hrdinov 6177/22
066 01 Humenné

IČO: 37941887
DIČ:2021999925

Podporiť finančne našu farnosť môžte aj na čísle účtu: 
IBAN Farský účet: SK6009000000000462465726
IBAN filiálka Lackovce: SK8309000000000460339945

Ďakujeme.

Telefón: 057 / 77 23 701
E-mail:
fara.humenne3@gmail.com


Úradné hodiny –  Farská kancelária

Pondelok  15:30 – 16:30 (farár)
Utorok  7:30–8:15 (kaplán)
Štvrtok  15:30 – 16:30 (kaplán)

Po dohode (osobne či telefonicky) aj v inom čase.
prvopiatkovom týždni, počas cirkevných a štátnych sviatkov je farská kancelária zatvorená.


Mapa:

Zväčšiť mapu