Jubileum košických mučeníkov

V nedeľu 17. Marca 2019 v rámci jubilejného roka pri príležitosti 400. výročia smrti svätých košických mučeníkov navštívili náš farský kostol pútnici z farnosti Prešov Solivar a Svinia. Spolu so svojimi kňazmi, pánom dekanom Petrom Gazdom a pánom farárom Jurajom Vallušom, do našej farnosti zavítalo viac ako 120 pútnikov, ktorí si 2. pôstnu nedeľu vybrali ako deň pre uctenie relikvií košických mučeníkov a získanie plnomocných odpustkov, ktoré sa v našom kostole v tomto jubilejnom roku dajú získať.

Nedeľný program začal o 14.30 hod. spoločnou modlitbou krížovej cesty, ktorej predsedal farár Jozef Kozák a zamyslenia k jednotlivým zastaveniam si pripravili mladí zo Združenia Faustínum, ktoré pôsobí pri miestnom farskom spoločenstve. O 15:00 hod. sa pútnikom, ako aj domácim veriacim prihovoril farár z farnosti sv. Mikuláša v Kračúnovciach, Marek Haratim. Ten pokračoval v téme: Svedectvo mučeníkov, kde nám všetkým priblížil na pozadí života košických mučeníkov pozvanie nebáť sa byť mučeníkom dnešných dní. Po pôstnej kázni sa na chvíľu pútnikom prihovoril miestny pán farár Jozef Kozák, ktorý pripomenul, že všetci traja košickí mučeníci si krátko pred svojím umučením vykonali práve v Humennom 8- dňové duchovné cvičenia. Následne boli vystavené relikvie košických mučeníkov k verejnej úcte.

Po nasýtení duše a srdca pútnici z oboch farností Prešov – Solivar a Svinia boli pozvaní do farského pastoračného centra, kde už na nich čakalo bohaté pohostenie, ktoré si pre nich pripravili humenskí veriaci. 

Pútnici z farnosti Prešov Solivar a Svinia.