Inštrukcie k účasti na sv. omši

Milovaní bratia a sestry, opäť po dlhšom čase môžeme verejne sláviť sv. omše v našich kostoloch.
Striktne ale musíme zachovávať tieto nariadenia:

  1. Do kostola pred sv. omšou bude možné vojsť najskôr 20 minút pred sv. omšou.
  2. Vstup do kostola hlavným vchodom (podľa inštrukcií usporiadateľov- ktorí do kostola pustia len možný počet veriacich).
  3. Vstup do kostolov výlučne s rúškom, resp. prekrytím hornými dýchacích ciest
  4. Pri vstupe do kostola, ak nemáte rukavice, je povinnosťou vydezinfikovať si ruky.
  5. Pre členov spoločnej domácnosti dvojmetrové rozostupy neplatia 🙂
  6. Kto sa do kostola už nebude môcť dostať kvôli naplnenej kapacite, môže ostať na námestí pred kostolom, ale tiež dodržiavajúc dvojmetrové rozostupy.
  7. Sedenie a státie v kostoloch je možné len na označených miestach, zachovajúc dvojmetrové rozostupy.
  8. Pri znaku pokoja si ruky nepodávame, kývneme iba hlavou.
  9. Sv. prijímanie sa podáva na ruku a pri pristupovaní sa tiež budú dodržiavať dvojmetrové rozostupy.
  10. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, prosím o rešpektovania omší podľa veku a taktiež o trpezlivosť a ohľaduplnosť.