Foto z rorátnej omše

Pár fotiek z rorátnej sv.omše, 6.12.2013, u nás na Trojke. Vrelo odporúčam každému zažiť tú nádhernú atmosféru. Stále máte možnosť, až do piatku. Príďte.