Farský karneval

Rímskokatolícky farský úrad sv. Košických mučeníkov v Humennom, v spolupráci s OZ Podaj ruku a CVČ Dúha, usporiadali 18.2.2012 už 6. ročník tradičného detského karnevalu.

Témou tohtoročného karnevalu bola RADOSŤ a celé podujatie sa nieslo v myšlienke „Radosť rozdávaním rastie“. Od otvorenia karnevalu pánom kaplánom Vladimírom Štefaničom, ktorý upriamil pozornosť detí na usmievavých smailíkov a poprial im dar úsmevu, bolo radosti veru dosť. Deti sa zabávali, či už pri tanci alebo zábavných súťažiach, po ktorých ich samozrejme čakala sladká odmena, no a ako každoročne bolo pre deti a rodičov pripravené aj občerstvenie. Zo 103 zaregistrovaných masiek mali práve deti určiť svojim hlasovaním masku, ktorá ich najviac potešila „MASKU RADOSTI A ÚSMEVU“ a tak boli vybraní traja výhercovia. Odmeny čakali aj ostatné deti v bohatej tombole. Tu sa našlo niečo pre každého, takže  radosť detí sa už naozaj skryť nedala, či to boli hračky, knihy, ozdoby a iné pozornosti, ktoré si odnášali domov, naplnili ich očakávania a aj dospelí mohli pocítiť, že motto tohtoročného karnevalu naozaj platí, lebo RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE. Vďaka patrí všetkým, čo sa podieľali na organizovaní a priebehu tejto akcie.

Za deti a rodičov ĎAKUJEME J

 

[nggallery id=22]