Exkurzia do Prešova

Výrobňa hostií, návšteva veže konkatedrály sv. Mikuláša a sv. omša v Prešove, neplánované stretnutie s o. biskupom Milanom Lachom a návšteva i modlitba v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej. Takýto program absolvovali naše prvoprijímajúce deti 14.10.2014 v sprievode p. Jany Sotákovej, Gabiky Piatkovej, sr. Salezie a pána kaplána Dalibora.

Miništrantská „nocovačka“ 2/2018