Dar pre Kubu

V sobotu 25. januára 2020 sme v našej farnosti organizovali 12. Farský ples. V tomto roku ples sprevádzala mimoriadna zbierka pre misie na Kube.

Súčasťou otvorenia plesu bol krátky video pozdrav misionára Lukáša Mizeráka. Zároveň vo vestibule sa mohli účastníci plesu zoznámiť s galériou fotiek z výstavby kostola na Kube, ktorú už pár rokov naša farnosť verne podporuje.

Dnes radi ponúkame aj vám, možnosť zoznámiť sa s našou benefičnou akciou.

Dar pre Kubu